Screaming Frog

כלי מצוין, זהו בעצם Crawler (זחלן) – כלי שתפקידו לסרוק את כל העמודים באתר שלנו על מנת שנוכל לנטר, לזהות שגיאות, לייצא מפת אתר ועוד אינספור שימושים. איך זה עובד? כל מה שעלינו לעשות זה להכניס את כתובת הדומיין של האתר והכלי יעשה את השאר.